4.035 flyrejser

fra Aarhus til NY -t/r kan CO2 neutraliseres af anlæggets produktion

Dagens produktion fra anlægget:

0 kWh

141.003 træer

binder den samme mængde CO2 som anlægget sparer miljøet

Elproduktion fra Megavol's solcelleanlæg til dags dato:

14.943.259 kWh

2.045 bilers

årlige udledning af CO2 anlægget spare miljøet.

CO2 besparelse til dags dato:

5.499,1 tons CO2

4.340 huses

årlige forbrug kan dækkes af anlægget