3.393 flyrejser

fra Aarhus til NY -t/r kan CO2 neutraliseres af anlæggets produktion

Dagens produktion fra anlægget:

10.722 kWh

118.570 træer

binder den samme mængde CO2 som anlægget sparer miljøet

Elproduktion fra Megavol's solcelleanlæg til dags dato:

12.565.841 kWh

1.720 bilers

årlige udledning af CO2 anlægget spare miljøet.

CO2 besparelse til dags dato:

4.624,2 tons CO2

3.650 huses

årlige forbrug kan dækkes af anlægget